Od dnia 01.11.2023 r.  ”Ciepłownictwo Spółka z o.o. w Nowej Rudzie, w rozliczeniach z Odbiorcami ciepła o których mowa w Art. 4 ust. 1 Ustawy zmienianej w art. 1 (są to między innymi Spółdzielnie Mieszkaniowe, placówka pozarządowej organizacji pożytku publicznego, straży pożarnej), będzie stosować cenę najniższą czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w Art. 3 ust. 3 Ustawy zmienianej w Art. 1, powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.


TARYFA 2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.44.2023.328.XX.DBD z dnia 13 października 2023 r.

Pobierz

taryfa ciepło  ogrzewanie wzrots kosztyTARYFA 2022
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.46.2022.328.XIX.MK z dnia 08 września 2022 r.

Pobierz

Taryfa zdjęcie 2021TARYFA 2021
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.2.2021.328.XVIII.MK z dnia 22 lipca 2021 r.

Pobierz


Taryfa zdjęcieTARYFA 2020
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.50.2019.328.XVII.DB z dnia 28 lutego 2020 r.

Pobierz

Skip to content