Zgłoszenie aplikacji do pracy w Ciepłownictwie można zrobić na dwa sposoby do wyboru:
– wysłać swoje CV na adres e-mail lub dostarczyć osobiście
– wypełnić i wysłać  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

„Ciepłownictwo” Spółka z o.o. prowadzi nabór kandydatów do pracy w Ciepłowni,
na stanowiskach: elektryk, spawacz, pomocnik palacza – konserwator urządzeń energetycznych.

Praca w trybie 3-zmianowym, w ruchu ciągłym. 

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Wysokiej motywacji i zaangażowania w pracy
 2. Umiejętności pracy w zespole
 3. Zdolności technicznych oraz manualnych
 4. Umiejętność posługiwania się narzędziami (elektronarzędzia itp.)
 5. Dokładności, rzetelności i odpowiedzialności
 6. Uprawnienia (elektryk, spawacz)

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
 2. Terminowe wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
 3. Premie uznaniowe
 4. Profesjonalne wdrożenie do pracy
 5. Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje
 6. Benefity socjalne (świadczenie urlopowe)
 7. W przyszłości możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmyWysyłając do nas e-mail ze swoim CV umieść w jego treści następującą klauzulę wraz z podpisem:

RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest Ciepłownictwo Sp.z o. o. Nowa Ruda 57-402 ul. Kłodzka 31/33 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez administratora można się skontaktować pod adresem pocztowym Ciepłownictwo Sp. z o. o. (z adnotacją skierowania sprawy do IODO) lub za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@cieplownictwo.nowaruda.pl 3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku wycofania zgody na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte zgodnie z art. 17 RODO. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować brakiem udziału w rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Skip to content