1. Żużel (kod odpadu 10 01 01) –  dostępny jest w postaci tzw. nie sortu. Nie dysponujemy własnym transportem. Załadunek mieszanki popiołowo-żużlowej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00 na nasz koszt. Zamówienia i załadunek mieszanki należy uzgadniać telefonicznie.


Zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. (poz. 796) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami Dz.U. 2015 poz. 796 mieszanki popiołowo-żużlowe mogą być stosowane do:

Wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk) pod określonymi warunkami.

Skip to content