W  2020 r. Przeprowadzono generalny remont komina.

.

              Od 2018 r. W wyniku przeprowadzonej we wcześniejszych latach modernizacji Ciepłowni energia cieplna jest dostarczana  przez cały rok bez przerw technicznych jak miało to miejsce w ubiegłych latach.  Zakład w wyniku przeprowadzonych modernizacji działa sprawnie i bez zakłóceń.

          Od 2013 – 2017 r.,  przeprowadzono w „Ciepłownictwie” liczne modernizacje, dzięki którym zwiększono m.in. sprawność wytwarzania energii cieplnej  i obniżono straty ciepła na przesyle. Do najważniejszych zalicza się:

1. Zmiana spalanego paliwa z mułu na miał węglowy oraz idąca za tym likwidacja dwóch kotłów. Zmodernizowano również pozostałe dwa kotły wraz z przynależnym do nich układem odpylania spalin. Dzięki tym ulepszeniom podniesiono sprawność kotłów i znacząco obniżono emisję pyłu i gazów w spalinach. Zmiana paliwa umożliwiła również zaprzestanie pracy ciągłej przenośników mokrych odżużlania i brak konieczności stosowania łamacza żużla.

2. Zmniejszono zużycie energii elektrycznej poprzez: zainstalowanie przemienników częstotliwości, skrócenie taśmociągów T-8 i T-6, modernizację układu hydraulicznego  – w tym likwidację zbiorników wody na szybie Nowy I, i zamontowanie zbiornika zimnej wody surowej 50 m3 w budynku kotłowni.

3.  Zdemontowano pomost P-7, taśmociąg T-37 oraz zbiornik W-7 do gromadzenia żużla paleniskowego wraz z urządzeniami pomocniczymi. Jednocześnie utworzono plac do wysypu żużla.


4. Wymieniono urządzenia Stacji Uzdatniania Wody. Wówczas S.U.W. stała się bezobsługowa (do 2013 roku obsługiwana była na trzy zmiany) i bardziej ekonomiczna. W miejscu poprzedniej S.U.W. utworzono warsztat spawalniczy.        Od 2005 – 2012 r. 17 marca    2005 r. Spółka przeszła na własność prywatnego przedsiębiorcy. Był to okres, gdy administracja Spółki mieściła się w wynajętych lokalach w budynku nr 31 przy ulicy Kłodzkiej a Kotłownia jako źródło ciepła przy ul. Kłodzkiej 33. Kotłownia wyposażona była w cztery kotły grzewcze przepływowe wodne, posiadające ruszt mechaniczny posuwowo-zwrotny typu PZ, przystosowany do spalania półproduktów węgla kamiennego (przerosty i muły).

        Od 1995 – 2005 r.   W 1995 r. przekształcono kopalnianą Ciepłownię w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i nadano jej nazwę „Ciepłownictwo”. Wówczas przeprowadzono modernizację sieci ciepłowniczej w wyniku której zlikwidowano 1343 m.b. sieci ciepłowniczej tradycyjnej (kanałowa i nadziemna) i zastąpiono ją siecią złożoną z rur preizolowanych.

          Od 1969 – 1995 r. Ciepłownia zlokalizowana przy ulicy Kłodzkiej 31/33 w Nowej Rudzie, została zbudowana i uruchomiona w 1969 r. W pierwszym okresie funkcjonowania należała do Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda pole Słupiec (dawniej: Johann-Baptista Grube). Wówczas była określana w dokumentacji kopalnianej jako „Oddział 60”. Głównym zadaniem Ciepłowni było zaopatrywanie kopalni i pobliskich budynków mieszkalnych dla górników w ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie. W wyniku rosnącego wydobycia węgla oraz idącego za tym planowanego zwiększenia zatrudniania, zbudowano w Nowej Rudzie dwa osiedla mieszkalne dla górników: Wojska Polskiego i XXX lecia. Jednocześnie przedłużono należącą do Ciepłowni magistralę ciepłowniczą, do której przyłączono wyżej wymienione osiedla jako nowych zewnętrznych odbiorców ciepła.

Skip to content