Ciepło z naszej sieci jest najbezpieczniejszym sposobem zaopatrzenia mieszkań w ciepłą wodę do celów użytkowych. Eliminując piece gazowe oraz węglowe z mieszkania eliminujesz zagrożenia związane z zatruciem oraz zwiększasz komfort.

Użytkownicy c.w.u odkręcając kran otrzymują niemal natychmiast ciepłą wodę. Korzystając z punktu czerpalnego nie mamy spadków ciśnienia jak jest to np. z elektrycznymi podgrzewaczami wody.  Dodatkowo eliminując bojlery  oraz rożnego rodzaju piece zwiększamy estetykę naszego mieszkania wraz z powiększeniem przestrzeni użytkowej.

Skip to content