Co nowe przepisy oznaczają dla odbiorców ciepła sieciowego?

Działając na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw[1], Prezes URE opublikował ceny stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022 r., powiększone o 40 proc. Opublikowane przez URE zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych – wytwórców i dystrybutorówbędzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła.

Wykaz zawiera stosowane zgodnie z zatwierdzonymi taryfami, przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze na dzień 30 września 2022 r. wartości:

  • cen za zamówioną moc cieplną,
  • cen ciepła,
  • cen nośnika ciepła,
  • stawki opłat stałych za usługi przesyłowe,
  • stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe,
  • stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną,
  • stawki opłaty za ciepło,

które zostały powiększone o 40 proc.

Kategorie: Aktualności

Skip to content